Informace o nás

Co je to klub maminek?
Obecně Kluby maminek napomáhání snižování sociální izolace, do které se ženy odchodem ze zaměstnání a celodenní péčí o dítě dostávají.  Umožňují ženám prožít aktivně mateřskou dovolenou. Programovou nabídku kluby tvoří samy dle potřeb a zájmů. Zahrnují různé aktivity pro děti, maminky, popř. i pro celé rodiny. Pestrost programu je zajišťována ochotou docházejících maminek nabídnout druhým něco ze svých dovedností. Mohou se týkat provozu klubu, výtvarných aktivit, přednášek, dramatických kroužků, cvičení nebo pořádání veřejných akcí. Ženy se tak seberealizují v oblasti, která je jim blízká a udržují si profesní dovednosti i na MD. Mezi rodinami se navazují nová přátelství a oživují se sousedské vztahy. Vytvářejí se tak podmínky umožňující rodinám společně se domlouvat a hledat způsoby a možnosti vytváření vhodných podmínek pro život rodin v dané městské části nebo obci.

 Rodokmen Kaštánku
Protože se téměř každý rok mění "vedoucí tety", vytvořily jsme rodokmen, který zaznamenává jména maminek podílejících se na přípravě klubu a významné události v historii klubu. Práce pro Kaštánek je dobrovolná a my děkujeme všem maminkám, které se během let při práci pro Kaštánek vystřídaly. Rodokmen je alespoň drobným oceněním jejich práce pro klub a ostatní maminky s dětmi.

Jak klub maminek v Bystrci vznikl?
Tak to se jednou potkaly v Bystrci dvě maminky, Jana Benešová a Renata Solnická, které se již osm let neviděly. Za tu dobu, měla každá u sebe nějakého toho caparta....no, a tyto dvě maminky si řekly, že by to chtělo NĚCO. Něco nejen pro sebe, ale i pro ostatní maminky na mateřské dovolené, ale CO by to mělo být a jak na to..?
V tu dobu přišla nečekaná zpráva, že se dne 21.11.1998 koná v Brně na Pellicově ulici seminář „Jak založit klub maminek“. Jana s Renatou neváhaly a přijaly pozvání. Výsledkem sobotního školení byly sešity popsané poznámkami, získaly mnoho důležitých a cenných rad do začátků, ale hlavně chuť připojit se k již pracujícím klubům maminek. Seminář pořádala organizace s názvem Centrum pro rodinu a sociální péči, Brno, pod kterou klub dodnes patří.
Janu a Renatu čekal nelehký úkol... rozjet klub maminek v Bystrci. Ale...odkud začít? Kde sehnat vhodné prostory, atd. atd. ?.  
První telefonát s paní místostarostkou Bystrce Eliškou Kovářovou, která tuto iniciativu uvítala a přislíbila pomoc, byl povzbuzením a znamenal zdolání  prvního kroku k vytčenému cíli. Vhodným prostorem pro činnost klubu byly vybrány prostory bystrckého Společenského centra. Následovalo vypracování „Projektu založení klubu maminek“ a také další potřebné telefonáty, schůzky a podpisy smluv. Výsledkem byla příprava na první klubové setkání, které se uskutečnilo dne 16.12.1998. Prvního klubu se účastnilo 11 maminek a 9 dětí, za účasti vzácných hostů, kteří podpořily založení klubu. Byli to: Ing. Svatopluk Beneš - starosta MČ Brno-Bystrc, Mgr.Eliška Kovářová -místostarostka MČ Brno-Bystrc, paní Dana Chaloupková - vedoucí Centra pro rodinu a soc.péči a paní Havelková - ředitelka MŠ Heyrovského .
 
Jaká je současnost klubu?
Maminky a děti se v Klubu maminek Kaštánek setkávají pravidelně každé úterý od 9,30 do 11,30 po dobu školního roku ve Společenském centru v Bystrci, ul. Odbojářská.  
Náš klub oslavil 10. výročí založení a určitě naplnil očekávání a původní myšlenku svých zakladatelek. Maminky zde nacházejí relaxaci i seberealizaci, změnu od každodenní rutiny, nápady, inspirace, kamarádky,... Pro děti je to jedna z prvních možností, jak se setkávat se svými vrstevníky, nalézt první kamarády, a také jsou to pro ně první pokusy  komunikace s okolím mimo prostředí rodiny.
V současné době klub vede jednotlivě i společně několik maminek. Jejich počet se mění v závislosti, některé odcházejí, protože jim končí rodičovská a vracejí se do práce, a jiné přicházejí. Jejich hlavním cílem je, připravit program klubu hlavně pro děti, tak, aby byl přínosem pro ty nejmenší i pro 3-4 leté děti. Příprava takového klubu rozhodně není jednoduchou záležitostí a není to práce pro jednoho člověka. Proto je vítána každá pomoc i nápad.
Na začátku každého klubového setkání se všichni přivítají „přivítací básničkou“. Děti pak ještě speciálně přivítá nějaký plyšáček, kterého si děti přijdou pohladit a říct mu „ahoj“. Potom následují dvě hodiny plné všemožných her, zaměřených na trénování jemné i hrubé motoriky, procvičování barev, tanečky s padákem, pohybové básničky atd. Děti i maminky mají pokaždé možnost si něco pěkného vyrobit pomocí různých výtvarných technik Zhruba v polovině klubového setkání čeká děti svačinka, kterou vždy pro všechny připraví jedna z maminek. Po svačince následuje pohádka, ještě nějaká ta hra a závěrečné společné zpívání dětských písniček. Každý klub je  ukončen písničkou na rozloučenou. V průběhu roku pro nás „tety“ občas připraví nějaký netradiční klub, či akci např. lampionový průvod, návštěva Mikuláše, vánoční nadílka,  karneval, čarodějnická škola, výlet do Hartmanic na Vysočině,...)
 
Co je to Kaštánek?
V únoru 2008 jsme se rozhodli dát našemu klubu nějaký název. A tak se stalo, že  náš bystrcký  klub maminek získal jméno „Kaštánek“. Toto jméno mu vybraly maminky při řádném hlasování z vybraných návrhů a název „Kaštánek“ získal mezi členy klubu největší podporu.
 
Jaký bude Kaštánek?
Bude takový, jaký si ho uděláme. Pro Kaštánek pracujeme rádi, dobrovolně a zadarmo, ve svém volném čase. Odměnou nám jsou rozesmáté a radostné tváře dětí, jejich zářící oči, hlava plná dojmů, zážitků a vzpomínek. Tuto radost s nimi sdílejí i jejich maminky, občas i babičky a tatínci, kteří mezi nás přijdou, a my. A to vůbec není málo.
Kaštánek už má svou historii, už toho hodně prožil a dokázal přežít až dodnes. Vždycky se našli nějací nadšenci, kteří byli ochotni pro své děti i pro ostatní i pro sebe cosi udělat a vymyslet. Věřím, že bude klub maminek existovat dál, že mu noví lidé dají zase novou tvář a věřím, že budou Kaštánek hýčkat a pečovat o něj, aby z něj vyrostl statný a letitý strom.


 


Historie projektu

V této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.