Pravidla klubu

Maminky (popř. jiný dospělý doprovázející dítě) s dětmi, které se účastní aktivit v rámci klubu maminek Kaštánek
automaticky souhlasí s následujícím:
 
  • Scházíme se každé úterý v 9.30 - 11.30 hodin, účast je dobrovolná (tzn. nemusíte nic dopředu hlásit, můžete přijít později, nebo odejít dříve podle potřeby).
  • Po celou dobu pobytu v klubu maminek Kaštánek máte plnou zodpovědnost za sebe i své dítě, dbejte prosím na svoji bezpečnost a zdraví.  V případě úrazu je za následky a ošetření zodpovědná osoba, která dítě doprovází.
  • Nenavštěvujte klub maminek v době nemoci dítěte, buďte ohleduplní k ostatním.
  • V klubovně jsou s námi i lezoucí děti a mnoho aktivit se odehrává na zemi, proto se před klubovnou přezouváme, a to jak dospělí, tak děti. 
  • Úklid hraček, výtvarných potřeb a úklid společného prostoru  je zajišťován společnými silami.
  • Zapojením se do jakýchkoli aktivit organizovaných klubem maminek dáváte automaticky souhlas k publikování fotografií z těchto aktivit.
  • Je pěkné, pokud se každá maminka jednou za čas uvolí přichystat pro všechny svačinu a zapsat něco do kroniky.
  • Uvítáme Vaše nápady a připomínky k činnosti klubu i Vaši aktivní účast na činnosti klubu.