Červen

4.6. – Mraveniště (venkovni akce)
středa 12.6. – Návštěva ZOO (venkovni akce)
18.6. – Indiani (v klubu na Odbojarske)
25.6. – Rozlučkový výlet Parníkem (venkovni akce)