září

3. 9. 2019     Dopravní hřiště
10. 9. 2019    Lipka
17. 9. 2019    Bystrouška 
24. 9. 2019    Sportovní den